dimecres, 14 de novembre de 2012

L’obrador de Can Fatjó.

Forn de Can Fatjó
Obra emmotllada cuita

Hi ha espais que guarden petits tresors i la serra de Collserola n’és un exemple. Al mig de les ondejades dels arbres verds trobem un obrador dedicat a la fabricació d’obra cuita per a la indústria de la construcció.  Cairons,  pisons, teules i rajoles de diferents mides i formes s’agrupen dibuixant un paisatge nou al costat del ramatge sec disposat per a servir de combustió a la propera cuita.
Aquesta obra emmotllada es treballa de forma artesana. El procediment de realització  no ha variat amb el temps tot i estar situat al costat de les grans fàbriques industrials dedicades a la fabricació en sèrie d’elements ceràmics. 
La matèria prima (argila –roca) que utilitza procedeix del vuitdatge del terreny per a la construcció d’edificis. Aquesta és “agarbillada” per treure les partícules més grans per mitja de sedassos. Les argiles “terres” que resten són barrejades i “amassades “ amb pedra de llicorella i aigua, fins aconseguir una pasta d’obra prou consistent per introduir-la manualment als diferents models de motlles de fusta o de metall (motlle de cairó, d’abella, de quadret, de rajola, etc). Una vegada feta l’obra i treta del motlle, es passa la  superfície per cendra i es deixa sobre un suport de fusta o rajola cuita.
És el moment de l’encongiment i de desbravar les imperfeccions. Una vegada seca tota l’obra s’apilarà fins que arribi el moment de posar-la al forn de llenya.

Hi ha dos tipus de forns per coure l’obra. Un d’ells té forma quadrada i l’altre és  rodona. Els dos forns estan fets d’obra aprofitant el terreny. El forn de forma quadrada té un pilar al mig de la fogaina que serveix per sostenir el sostre. El sostre de la cambra de foc està construït per uns arcs fets d’obra canviats  depenent del seu estat de conservació per a properes coccions. Aquest sostre té obertures per on puja el foc cap a la cambra de cocció. La boca del forn és molt ampla, ja que es necessita molta llenya per alimentar el foc durant tot el procés.
A la cambra de cocció l’obra s’apila de forma ordenada, deixant forats entre els totxos per que pugui pujar la calor i arribi a la temperatura adient.  En el forn rodó, el fogar esta separat per un sostre foradat anomenat garbell, on es col·locaven les peces per a la cuita. Dues vegades a l’any es realitza la cuita. El  temps de cocció és aproximadament de 150 hores i la combustió és de llenya. La atmosfera varia entre oxidant i reductora, però sempre amb acabament de la cuita en oxidant.

La demanda d’aquest tipus d’obra està actualment molt encaminada a cases particulars que els seus propietaris volen construir-les amb materials fets a mà. Fins hi tot hi ha demanda d’obra que encara conservi la rebaba de fabricació. Un petit detall com poden ser les empremtes de les mans sobre les rajoles dobles o fines fan pujar el preu de tota la comanda.
Forn de forma quadrada. Can Fatjó

Forn de forma quadrada. Can Fatjó

Interior forn de forma quadrada. Can Fatjó
Forn rodó. Can Fatjó

Obra crua. Can Fatjó
Sedàs
Motlle metàl.lic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada