dijous, 13 de setembre de 2012

Naval. Centre de la Terrisseria.


Centre de la Terrisseria. Naval. Osca
Peça de Naval. Osca.
Molins de triturar galena. Naval.Osca
Basses decantació de l'argila.Naval. Osca

Forn àrab circular. Naval. Osca

Fogaina del forn àrab.Naval. Osca.
A l’Aragó la Vila  de Naval es coneguda per la seva ceràmica. L’existència de terreres d’argila ferruginosa  a prop de la vila va provocar l’origen d’aquesta activitat.  Se sap que l'any 1603 havia treballant de terrissaires 275 moriscs. Actualment treballen dos tallers de ceràmica artística  i una terrisseria al carrer anomenat Obradors. Al mateix carrer trobem el Centre de la Terrisseria ubicat en un antic obrador rehabilitat, anomenat “Casa Palomera”. A través de cinc espais podem comprendre la història i el sistema de producció de la terrisseria pròpia d’aquesta vila.
A “ Casa Palomera”  podem veure un forn àrab  circular molt ben conservat, les basses de decantació de l’argila, els molins de pedra per triturar la galena i les eines de decoració de les peces. Una meravella de taller, molt recomanable de visitar.

1 comentari: