diumenge, 15 de gener de 2012

Textures ceràmiques. Anna Salas.


La paraula  textura es fa servir per expressar l’aspecte superficial d’una matèria o d’un objecte que el fa diferent dels altres.
La característica principal de les textures és la uniformitat. Estan construïdes de molts elements que es troben repartits uniformement per tota la superfície de l’objecte. A les peces de ceràmica les textures poden ser uniformes amb tota la peça o combinant diferents textures per tota la superfície ( textures casuals).
La textura d’una superfície la perceben per mitjà dels sentits del tacte i de la vista. A ceràmica es perceben a traves del tacte, són les anomenades textures tàctils. Són textures que  porten relleu al suport de la peça. No totes les textures produeixen les mateixes sensacions a qui les contempla. Segons les sensacions es poden classificar com a transparents, opaques, mates, brillants, toves, dures, etc. també les podem classificar en funcionals, estètiques i expressives.
Crear textures als suports ceràmics és una tasca molt gratificant i que està vinculada  a la composició de les  diferents pastes ceràmiques i a les diferents tècniques decoratives plàstiques.
Anna Salas està treballant textures pròpies sobre suports de pasta ceràmica de baixa temperatura en concret sobre la pasta PM ( 970º - 1025º C ) aplicant engalbes de diferents colors a sobre i acabant la superfície amb esmalts transparents i mates.
Cada pasta ceràmica té unes característiques particulars pel que fa al color, la plasticitat, l’ assecat, el relleu... qualitats que li atorguen que siguin pròpies.  

2 comentaris: